Wat zijn de kosten?

 

Naar Nederlands recht is de aansprakelijke partij verplicht behalve uw materiële en immateriële schade ook de juridische kosten voor bijstand buiten rechte te vergoeden. De Hoge Raad heeft bepaald dat deze kosten in een redelijke verhouding moeten staan tot de schadeomvang. Als de aansprakelijkheid door de aansprakelijke partij of verzekeringsmaatschappij is erkend, zal zij ook gehouden zijn de buitengerechtelijke kosten van Damen Letselschade te voldoen. U kunt dan stellen dat de juridische bijstand voor u gratis is!

Indien de aansprakelijkheid niet door de tegenpartij is erkend, omdat er bijvoorbeeld nog onduidelijkheid bestaat over de ongevalstoedracht, of omdat er slechts een gedeeltelijke erkenning van de aansprakelijkheid is, of omdat de medische causaliteit wordt betwist in verband met reeds bestaande klachten, dan onderzoekt Damen Letselschade kosteloos de juridische kansen om uw schade te verhalen en beoordeelt Damen Letselschade of de omvang van uw verwachte schade het doorzetten van uw claim rechtvaardigt.

Damen Letselschade werkt geheel onafhankelijk van verzekeraars of tegenpartijen en werkt uitsluitend voor de belangen van haar cliënten.